Saturday, October 30, 2004

un pidasun finayi ta'lo

"I mas baba na estao ti na chenglong (chatsaga') hao gi baba na guinife. I mas baba na estao, i estao ni' ti sina un eskapayi, nai chenglong hao gi i guinifen i otro."

Tahdong na finayi no?

No comments:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails