Friday, May 11, 2012

Bai Hu Mahalang


Este i dos famagu'on-hu.

Ti apmam para bai hu hanao para Okinawa.

Gof magof hu put i hinanao-hu, lao esta gof mahalang yu' nu i dos famagu'on-hu.

Sen kinute este na dos.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails